PreviewTitleYearAuthorSubject 
มรดกสังคมนิยมไทยกับการต่อสู้ปัจจุบัน2004 ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
The Netherlands From National Identity to Plural Identifications2013Monique Kremerรัฐศาสตร์
Basic Income and Spanish welfare state2000José A. Nogueraรัฐศาสตร์ รัฐสวัสดิการเปรียบเทียบ
บทเรียนประชานิยมบนเส้นทางกรีซและละตินอเมริกา2013ณัฐิกานต์ วรสง่าศิลป์นโยบาย
The Demise of Localism JIS_Vol.2_No.1_6.2011รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Security and Flexibility: friend or foes?
some observation from the case of Denmark”
kongshøj madsenรัฐศาสตร์
รัฐสวัสดิการกับการเอาชนะเสรีนิยมใหม่2016รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
An Abridged History of the Trades and Labour Movement2014Terry McCarthyประวัติศาสตร์แรงงาน
The Failure of Stalinist Ideology and the Communist Parties of Southeast AsiaGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมือง2013ทิพย์พาพร ตันติสุนทรนโยบาย
แนวคิดมาร์คซิสต์ เรื่องการต่อสู้กับ การกดขี่ทางเพศใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
เสรีนิยมใหม่กับรัฐสวัสดิการ2016รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
ชาวนาไทยปฎิวัติสังคมวิทยา
งานวิจัยชุดข้อเสนอเชิงนโยบาย-การลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสวัสดิการสังคมและสุขภาวะรศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีนโยบาย
Korea’s Growth Performance Past and Future2011Marcus Nolandกำลังเรียกใช้ข้อมูล โปรดรอสองถึงสามวินาทีแล้วลองตัดหรือคัดลอกอีกครั้ง
The Nordic Model: Conditions,Origin,Outcomes,Lessons2009Matti Alestaloรัฐศาสตร์
Researching the Neoliberal Underclass Burmese Workers in Thailand2012รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีรัฐศาสตร์
Mapping Revolutionary Class under Neoliberal-Capitalism_A Case Study of Precariat in Thailand2014รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Financing Social Security: Simulating Different
Welfare State Systems for Germany
2009Caroline Dieckhoenerเศรษฐศาสตร์การเมือง
Why Doesn’t The US Have A
European-Style Welfare State?
2001“Alberto Alesina, Edward Glaeser and
Bruce Sacerdote”
เศรษฐศาสตร์
The Industrial Revolution and the Netherlands:Why did it not happen?1999Joel Mokyrเศรษฐศาสตร์ ประวัติศาตร์
จากนโยบายสู่การปฏิบัติ: หลักประกันสขภาพถ้วนหน้า ในประเทศไทย พ.ศ. 2544-2547สํานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศนโยบาย
Quiet Japanese – TJIAC 2014 2 sep 20142014รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีรัฐศาสตร์
Corporatism in Denmark and Norway
– yet another century of Scandinavian corporatism?”
2008Mikkle Mailandรัฐศาสตร์
ความหมายที่ปลายรุ้ง: กระบวนการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์
ในประเทศรัฐสวัสดิการใต้วิกฤติเสรีนิยมใหม่
2018รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Goverment Formation in the Nordic Countries The Electoral connection2002Mikkle Mailand and Tapio Raunioรัฐศาสตร์
Resolving the dilemma between equality and liberty:the Swedish political system2013Nathalie BLANC-NOELรัฐศาสตร์
งานวิจัย สร้างรัฐสวัสดิการนอร์ดิกในไทย 2017รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
The Nordic Model: Local Government,Global competitiveness in denmark,Finland and Sweden2012รัฐศาสตร์
After the golden age: the future of the welfare state in the new global order1994gøsta esping-andersenรัฐศาสตร์
Local Government in The Netherlands2007Edward Figeeรัฐศาสตร์
มาร์คซิสต์กับการต่อสู้ในยุคคนหนุ่มสาวไม่ทน2020ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
Trade Unions in SpainOrganisation, Environment, Challenges2013Holm-Detlev Köhler José Pablo Calleja Jiménezเศรษฐศาสตร์
The Dutch Political System in a Nutshell2008รัฐศาสตร์
วารสารความเป็นธรรม2020รศ.ดร. ษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดีเศรษฐศาสตร์การเมือง
Is Britain Facing a Crisis of Democracy?2004Catherine Bromley, John Curtice,Ben Seydรัฐศาสตร์
Towards an archaeology of the welfare state in Britain,1945–20092009Harrison, Rodneyประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์
รวมบทความสั้น เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาโลกร้อน จากมุมมองนักมาร์คซิสต์ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
Japan in the 1960s1998lnstitute of Social Science, University of Tokyoรัฐศาสตร์
สตรีกับพระธาตุใจ อึ๊งภากรณ์สังคมวิทยา
A CULTURE OF WORK-LIFE ‘IMBALANCE’ IN SINGAPORE2010LIM WEIDAรัฐศาสตร์
Tradition and Japanese Social Organization: Institutional Development in a Tokyo Neighborhood2016Theodore C. Bestorรัฐศาสตร์
เสรีนิยม กลไกตลาด และรัฐ
2010ใจ อึ๊งภากรณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง
The Japanese Welfare State2013Arianna Backerรัฐศาสตร์
สงครามทางความคิดเรื่อง พ.ศ. ๒๔๗๕ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
Social Policy in Singapore: A Confucian Model?2001Habibullah Khanนโยบาย
แนวความคิดของ โรซา ลัคแซมเบอร์ค โดยใจ อึ๊งภากรณ์ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
อธิบายความสำคัญและสาระสำคัญของ “ว่าด้วยทุน”ใจ อึ๊งภากรณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง
จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร:แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ2007วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์นโยบาย
Thailand: return of the mass movement for democracy2012Giles Ungpakornประวัติศาสตร์
ประวัติศาสตร์โลกในมุมมองมาร์คซิสต์ ฉบับสังเขป เขียนโดยคริสฮาร์แมน2014ใจ อึ๊งภากรณ์ประวัติศาสตร์
Down with Thai Capitalism! The People Against the Military Dictatorship! 2020Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
ปัญหาของลัทธิสตาลินในขบวนการคอมมิวนิสต์2020ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
Thai Politics After 2019 Election2019Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
8 มีนาวันสตรีสากล1974สุรวิทย์ ไชยพงศาวลีขบวนการแรงงาน
กรรมาชีพไทยกับการต่อสู้ทางการเมืองเพื่อสังคมใหม่ หน้าที่ของนักสังคมนิยมในยุคปัจจุบัน2019ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
วิจารณ์สองนคราประชาธิปไตยของเอนกเหล่าธรรมทัศน์ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
The Thai Junta’s roadmap to “Guided Democracy”Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
การเปลี่ยนแปลงจากระบบศักดินาสู่ทุนนิยมในไทยใจ อึ๊งภากรณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง
สังคมนิยมจากล่างสู่บนใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ทฤษฏีวิกฤตเศรษฐกิจมาร์คซิสต์ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
ทฤษฏีมูลค่าแรงงาน2005ใจ อึ๊งภากรณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง
ทำไมทุนนิยมทำให้เอดส์เป็นโรคร้ายแรง?2004ใจ อึ๊งภากรณ์เศรษฐศาสตร์การเมือง
จีนกับการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้2017พิทยา สุวคันธรัฐศาสตร์
จับชีพจรการเคลื่อนไหวแรงปี 25482006บัณฑิตย์ ธนชัยเศรษฐวุฒิขบวนการแรงงาน
From the city, via the jungle, to defeat: the 6th Oct 1976 bloodbath and the C.P.T.2003Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
Thailand’s Foreign Direct Investment (FDI) in Vietnam2016Pittaya Suvakuntaรัฐศาสตร์
Why have most Thai NGOs chosen to side with the conservative royalists, against democracy and the poorGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
กำเนิดครอบครัวระเบียบสังคมของมนุษย์กุหลาบ สายประดิษฐ์สังคมวิทยา
Lèse Majesté, the Monarchy, and the Military in ThailandGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
สงครามกลางเมืองในปาตานี2013ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
The Bloody Civil War in PataniGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
The Role of Thai Social Movements in Democratisation2015Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
คู่มือการปฏิวัติ ล้มอำมาตย์ สร้างสังคมนิยมใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
100 ปีแห่งการปฎิรูประบบราชการวิวัฒนาการของอำนาจรัฐ1995ศ.ชัยอนันต์ สมุทวณิชรัฐศาสตร์
แนวความคิดของ ลีออน ตรอทสกี้ โดยใจ อึ๊งภากรณ์ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
2475 และ 1 ปีหลังการปฎิวัติ2000ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์รัฐศาสตร์
บทวิเคราะห์กรณีสวรรคตของในหลวงอานันท์ฯ Rayne Krugerประวัติศาสตร์
การกำเนิดระบบเศรษฐกิจทุนนิยม กับ ผลกระทบที่มีต่อสังคมชาวนาในภาคเหนือ พ.ศ. 2398 – 2475ชูสิทธิ์ ชูชาติรัฐศาสตร์
การชุมนุมสาธารณะ 2012โสพล จริงจิตรรัฐศาสตร์
การปฎิวัติของชิลี1973รัฐศาสตร์
การปฎิวัติ1981เรซีส์ เดอเบรย์รัฐศาสตร์
ความคิดมาร์คซิสต์ กับแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในไทย2018ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของชนชั้นนำไทยตั้งแต่ราชกาลที่ 4 – พ.ศ. 24751995อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์รัฐศาสตร์
The Festering Sore: Thai State Crimes Go Unpunished (2012)2012Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
รวมบทความสั้น เรื่องลาตินอเมริกา… บราซิล, เวเนสเวลา, คิวบา ฯลฯ2018ใจ อึ๊งภากรณ์ขบวนการแรงงาน
เท่ากันแต่ไม่เท่าเทียม ความเป็นธรรมทางสังคมในศตวรรษที่ 212015สถาบันวิจัยสังคม
ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง
สังคมวิทยา
การเมืองของประชาชน1957กุหลาบ สายประดิษฐ์รัฐศาสตร์
การศึกษาของกระป๋อง2018สะอาด (ธนิสร์ วีระศักดิ์วงศ์ )นโยบาย
การศึกษานโยบาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อขับเคลื่อนการกระจายอํานาจ
สู้ อปท. และชุมชน
2012มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด และคณะนโยบาย
สำรวจข้อเขียนเกี่ยวกับ ๖ ตุลา2001ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
Thai Spring? Structural roots of the Thai political crisis2011Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
การอ่านแผนที่และตีความรูปถ่ายทางอากาศ1988สรรค์ใจ กลิ่นดาวภูมิศาสตร์
กำเนิดสยามจากแผนที่ธงชัย วินิจจะกูลประวัติศาสตร์
ขบวนการกู้ชาติปาเลสไตน์ชวินทร์ สระคำรัฐศาสตร์
ถึงเวลารื้อถอนการเมืองแบบเก่าของภาคประชาชน2004 ใจ อึ๊งภากรณ์รัฐศาสตร์
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีสวรรคต (ฉบับสมบูรณ์)2001สุพจน์ ด่านตระกูลประวัติศาสตร์
The impact of the Thai ‘Sixties’ on the Peoples Movement todayGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
ขุนนางอยุธยา1959มานพ ถาวรวัฒน์กุลประวติศาสตร์
Reconciliation as Betrayal The Parallel War: Taksin and the Red ShirtsGiles Ungpakornรัฐศาสตร์
คติพจน์ประธาน เหมาเจ๋อตุง1975เหมาเจ๋อตุงรัฐศาสตร์
คนจนในชนบท1903วี.ไอ.เลนินรัฐศาสตร์
What led to the destruction of Thai democracy2016Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
Is Thai Democracy Finished?Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
คนป่าคืนเมือง1980กองบรรณาธิการ “สยามนิกร”รัฐศาสตร์
Class Struggle between the Coloured T-Shirts in Thailand
2009Giles Ungpakornรัฐศาสตร์
ครูผู้สร้างพลเมือง2018นโยบาย
ความขัดแย้งของการปฎิวัติ อันโตนิโย กรัมชี กับปัญหาของปัญญาชน1976Jerome Karabelรัฐศาสตร์
ความคิดบางประกรในวิชาการศึกษา 1971สาโรช บัวศรี
ความไม่ไทยของคนไทย2559นิธิ เอียวศรีวงศ์สังคมวิทยา
ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย2553รัฐศาสตร์
เรียงความว่าด้วยศาสนา1945ยอร์จ ทอมสันสังคมวิทยา
ไทย-พม่า-กะเหรี่ยงสมโชค สวัสดิรักษ์รัฐศาสตร์
คู่มือต้านรัฐประหาร2019Gene Sharpรัฐศาสตร์
เค้าโครงการเศรษฐกิจ1999ปรีดี พนมยงค์นโยบาย
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ:การสถาปนาพระราชอำนาจนำ ในพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว2007ชนิดา ชิตบัณฑิตย์สังคมวิทยา
จงพิทักษ์เจตนารมณ์ประชาธิปไตยสมบูรณ์ของวีรชน 14 ตุลาคม2000ปรีดี พนมยงค์รัฐศาสตร์
เจ้าสัว ขุนศึก ศักดินา ปัญญาชน และ
คนสามัญ
2007เครก เจ. เรย์โนลด์สสังคมวิทยา
ชนบท2016อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์สังคมวิทยา
ชาติพันธ์และมายาคติสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรมสังคมวิทยา
ชีวิตบนเส้นด้ายของ 13 เผ่าไทยสังคมวิทยา
ชีวิตและศิลปสมชาย ปรีชาเจริญสังคมวิทยา
ดุชงญอ 2491 ถึงตากใบวิปโยค2005ภิกษุณีวรมัย กบิลสิงห์สังคมวิทยา
เดือนตุลาใต้เงาสงครามเย็น2009สมิทธ์ ถนอมศาสนะรัฐศาสตร์
ไตรสรณคมน์ทหาร รัฐประหาร และการเมืองไทย2008สุรชาติ บำรุงสุขรัฐศาสตร์
ถอดรื้อมายาคติ2014กฤษฎา ศุภวรรธนะกุลรัฐศาสตร์
ทฤษฎีกรเมืองตะวันตก1977แอล. ซี. แม็กโดเนลด์รัฐศาสตร์
ทฤษฎีปฎิบัติการมวลชนของ โรซ่า ลุกเซมเบอร์ก1982สุวินัย ภรณวลัยขบวนการแรงงาน
ท้องถิ่นนิยม2003พัฒนา กิติอาษาสังคมวิทยา
ที่เขาเรียกกันว่า ลักธิแก้ นั้น หมายความว่ากระไร และ ความเป็นมาแห่งลัทธิ รีวิสชันนิสน์1976ปรีดี พนมยงค์รัฐศาสตร์
เทศบาล ในบริบทการ
กระจายอำนาจแห่งยุคสมัย
1996สถาบันนโยบายศึกษานโยบาย
ไทย พม่า ลาว และ กัมพูชา1977จอห์น เอฟ เคดี้ประวัติศาสตร์
นครวัด1986ยอร์ช เซดส์ประวัติศาสตร์
นิติรัฐอภิสิทธิ์และราชนิติธรรม2020ธงชัย วินิจจะกูลรัฐศาสตร์
Capital A Critique of Political Economy Volume I1887Karl marxเศรษฐศาสตร์การเมือง
Capital A Critique of Political Economy Volume II1885Karl marxเศรษฐศาสตร์การเมือง
Capital A Critique of Political Economy Volume III1959Karl marxเศรษฐศาสตร์การเมือง
PRAKSIS: The Journal of Asian Social Democracy2021รัฐศาสตร์