ส่วนที่ 1 – เข้าใจเนื้อหาและเครื่องในการเรียนรู้หนังกับรัฐสวัสดิการ