รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก

Current Status
Not Enrolled
Price
Free
Get Started

รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก

          การศึกษากรอบแนวคิดรัฐสวัสดิการ อันประกอบด้วย มุมมองทางเศรษฐศาสตร์ การเมือง และ มุมมองทางสังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ จากหลากหลายประเทศโดยเน้นการให้ศึกษาผ่านกรอบการตีความผ่าน ตัวบท การแสดง และบริบทแวดล้อมในการผลิตสื่อนั้นเพื่อสะท้อนมุมมองด้านรัฐสวัสดิการ

Welfare State Studies in Global Film

          The studies of sociology , politics  and economics of welfare state vis Global film , the course will utilize hermeneutic approach from textual analysis, performance studies and contextual analysis to understand the aspect of welfare state

แนะนำรายวิชา


ฟอร์มรับส่งเปเปอร์

ฟอร์มรับส่งเปเปอร์ ครั้งที่ 2 (กรณี Summer)


Course Content

Expand All