Finland Child Care

จะเป็นอย่างไรกันหากรัฐบาลดูแลความเป็นอยู่ของเราตั้งแต่เกิดเป็นทารกกรณีระบบการดูแลเด็กของฟินแลนด์ ฟินแลนด์ให้ความสําคัญและเตรียมความพร้อมให้กับทุกชีวิตทีจะเกิดมา โดยจะพูดถึงในส่วนของเด็กทีอยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 7 ปี ฟินเเลนด์เชือว่าประชากรจะมีคุณภาพต้องเริมจากการมีสุขภาพทีดีก่อน เริ่มต้นจากการทีสามีและภรรยาจะต้องมาสถานีอนามัยก่อนคลอดทารกสัปดาห์ เพืออบรมเกียวกับการเปลียนแปลงทางร่างกายจิตใจในระหว่างตังครรภ์ รวมถึงแนะนําการออกกําลังกาย การดูแลความสัมพันธ์ของสามีและภรรยาในระหว่างตังครรภ์ ไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การเลี้ยงเด็กหรือปัจจัยพื้นฐาน (Baby box)  เมื่อโดยมีจุดประสงค์สําคัญเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตของทารกแรกเกิด baby box เริ่มแจกให้กับ คุณแม่ตั้งแต่ช่วงปี 1930 ซึ่งภายใน baby box มีสิ่งของต่าง ๆ เช่น ที่นอน ผ้าห่ม ถุงนอน เสื้อกันหนาว ผ้าอ้อม รองเท้า ถุงเท้า แปรงสีฟัน ผ้าเช็ดตัว กรรไกรตัดเล็บ ผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ เวลาอาบน้ํา หนังสือสําหรับเด็ก เป็นต้น ทั้งนี้ แม่ของเด็กมีทางเลือกสองทาง คือการรับกล่องดังกล่าวไปใช้ หรือรับเป็นเงินจํานวน 140 ยูโร (ประมาณ 5,000 บาท) แต่โดยร้อยละ 95 เลือกรับเป็นกล่อง baby box เพราะมีมูลค่ามากกว่า …

Finland Child Care Read More »