กยศ

มายาคติล้างหนี้ กยศ.

ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา #ล้างหนี้กยศ กลายเป็นประเด็นร้อนในสื่อSocial Media ทั้งใน Facebook และ Twitterโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยออกมาแสดงความคิดเห็นของตนเองกันอย่างมากมาย ซึ่งผู้คนส่วนใหญ่ในสื่อ Social mediaค่อนข้างจะไม่เห็นด้วย คนกลุ่มนี้มองว่าเลือกที่จะกู้เองก็ต้องใช้หนี้ตามนั้นหรือมองว่าไม่เป็นธรรมกับคนที่กู้และชดใช้หนี้ไปแล้วทั้งนี้ในบทความนี้จะเสนอข้อโต้แย้งประเด็นที่ผู้คนไม่เห็นด้วย ดังต่อไปนี้   ถ้าเกิดว่า ล้างหนี้กยศ ก็จะไม่เป็นธรรมกับคนที่ได้กู้และใช้คืนอย่างมีวินัยมาก่อนหน้าคำกล่าวนี้ ไม่เป็นความจริง เพราะจากที่สำรวจ ก็จะพบว่าผู้ที่ใช้หนี้กยศจนครบ หรือใช้อยู่ใกล้จะครบ ส่วนมากก็จะรับรู้ถึงปัญหาและข้อกดดันจากการเป็นหนี้สินพวกเขาส่วนมากไม่มีปัญหาหากจะมีการล้างหนี้แม้พวกเขาจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่อย่างสมบูรณ์ หรือ ถ้าเรากังวลว่านโยบายหนึ่งที่สร้างผลดีให้แก่คนส่วนใหญ่จะไม่เป็นธรรมกับผู้ที่เคยได้รับผลกระทบเมื่อไม่มีนโยบายนี้ในอดีตหากเป็นเช่นนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเลิกทาสได้ ปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำได้หรือสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้เพราะเราย่อมไม่สามารถล้างผลเสียของความเลวร้ายในอดีตได้เพียงแต่ต้องเดินหน้าไปข้างหน้าเท่านั้น   การล้างหนี้กยศ เป็นการส่งเสริม ให้ไม่มีวินัยและไม่มีความรับผิดชอบแท้จริงแล้วประเทศนี้มีการล้างหนี้บ่อยครั้ง มีการยกหนี้บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนายทุนขนาดใหญ่ เมื่อเผชิญกับวิกฤติเศรษฐกิจก็จะมีมาตรการต่างๆของรัฐ หรือการผิดสัญญากับรัฐรัฐก็สามารถที่จะโอนอ่อนผ่อนตามให้รวมถึงมีสิทธิประโยชน์ให้มากมาย แต่หนี้กยศนี้ ผู้ที่เข้าถึงส่วนมากคือกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อย และพวกเขาก็ทำงานอย่างหนัก เสียต้นทุนในชีวิตอย่างมากเพื่อที่จะได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาในระดับสูง ดังนั้นการล้างหนี้กยศ.จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้คน สามารถที่จะเริ่มต้นชีวิตได้อย่างสมศักดิ์ศรีมีเวลาในการพัฒนาตัวเองพักผ่อน และทำงานได้อย่างเต็มที่ การยกเลิกหนี้ กยศ นี้จึงไม่ใช่ เป็นเพียงแค่ เรื่องของคน ผิดสัญญาแต่คือการคืนสิทธิพื้นฐาน ในฐานะมนุษย์ ของทุกคนด้วย   ถ้าเกิดล้างหนี้ กยศ. เป็นภาระของประเทศจำนวนมหาศาลปัจจุบันหนี้ กยศ.ทั้งระบบมีประมาณ 3 …

มายาคติล้างหนี้ กยศ. Read More »

ล้างมายาคติ เรียนมหาวิทยาลัยฟรี ผีที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง

ช่วงเวลาที่ผ่านมามีประเด็นเรื่องการล้างหนี้ กยศ. เกิดขึ้น ในสื่อ Social media เช่น Facebook กับ Twitter ผู้คนบนโลกออนไลน์ต่างออกมาแสดงความคิดเห็นของตนเองกันอย่างล้นหลาม ทว่าร่างข้อเสนอเรียนฟรีมีเงินเดือน ซึ่งเป็นข้อเสนอหลักและถูกนำเสนอมาพร้อมๆ กันกับข้อเสนอล้างหนี้กลับไม่ได้รับความสนใจเท่ากับการล้างหนี้ กยศ. แต่ที่น่าสนใจคือผู้คนส่วนใหญ่บนโลกออกไลน์ค่อนข้างเห็นด้วยกับข้อเสนอเรียนฟรีมากกว่าล้างหนี้ กยศ. แม้จะมีกลุ่มคนส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วย เนื่องมาจากมุมมองของตนเอง ซึ่งจะนำเสนอต่อไปด้านล่างนี้   เป็นเรื่องหรูหราเกินไป ไม่ได้มีความจำเป็น      “เด็กเป็นอนาคตของชาติ” ฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิทธิที่ประชาชนทุกคนในประเทศควรจะเข้าถึงได้โดยไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม และไม่ใช่แค่เด็ก แต่ผู้ใหญ่หลายคนในประเทศนี้ก็พลาดโอกาสเรียนต่อเพราะปัญหาทางด้านการเงินเช่นกัน ส่งผลให้ทางเลือกอาชีพและรายได้ของพวกเขาน้อยกว่าคนที่จบในระดับสูงกว่า นอกจากนี้การศึกษายังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ ฉะนั้นการศึกษาสำหรับทุกคนจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับประเทศ ไม่ใช่เรื่องที่หรูหราเกินไปแน่นอน   เรียนเวียนไม่ทำงาน        ไม่จริง ไม่มีใครที่อยากเรียนไปตลอดชีวิต เพราะสุดท้ายทุกคนก็ต้องหาเงินมาใช้ดำรงชีวิต แม้การเรียนฟรีจะมีเงินเดือนให้ แต่ก็เป็นเพียงค่าครองชีพขั้นต่ำต่อเดือน 3,000 บาท ซึ่งไม่เพียงพอต่อค่ากิน ค่าที่พักต่อเดือนเสียด้วยซ้ำ นอกจากนี้สังคมรอบข้างก็พร้อมจะกดดันให้บัณฑิตจบใหม่หางานทำทันที จึงเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเวียนเรียนไปเรื่อย ๆ จนไม่ทำงาน   คนจะเรียนจบล้นตลาด ทุกคนจะตกงาน        ทุกคนมีความสนใจและความถนัดไม่เหมือนกัน ยิ่งไม่ได้เรียนจบมาจากคณะเดียวกันจึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่คนเรียนจบจะล้นตลาด เนื่องจากในตลาดต้องการคนหลายหลายสาขาอาชีพ ยิ่งในปัจจุบันทุกประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จำนวนแรงงานในตลาดจึงมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ …

ล้างมายาคติ เรียนมหาวิทยาลัยฟรี ผีที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริง Read More »

หนี้ กยศ. : เมื่อโอกาสในการศึกษาแลกมากับพันธนาการของอนาคต

การเติบโตมาของเด็กคนหนึ่งความขัดสนทางเศรษฐกิจเป็นสิ่งที่ยากลำบาก การศึกษาเป็นสิ่งที่ต้องแลกมาด้วยต้นทุน อย่างตัวเงิน เวลา แรงงาน และอิสรภาพ ของผู้ปกครอง หรือแม้แต่ตัวผู้เรียนเองที่ถูกนำไปกลั่นออกมาเป็นค่าเล่าเรียน เพื่อให้ตนเองได้มีโอกาสในทางเศรษฐกิจมากขึ้นในวันข้างหน้า กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) คือหน่วยงานภาครัฐที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนและนักศึกษาที่มีความขาดแคลนทางทุนทรัพย์กู้ยืมเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการศึกษา และค่าครองชีพในบางกรณี โดยปัจจุบันมีผู้กู้กยศ.จำนวน 6,206,983 ราย แบ่งเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการชำระคืน 3,545,067 ราย คิดเป็นร้อยละ 57 ของผู้กู้ทั้งหมด ผู้ที่ชำระคืนแล้ว 1,542,847 ราย คิดเป็นร้อยละ 25 ของผู้กู้ทั้งหมด และผู้ที่อยู่ในช่วงปลอดหนี้ 1,052,489 ราย คิดเป็นร้อยละ 17 ของผู้กู้ทั้งหมด ในสายตาของนักการศึกษา รวมไปถึงนโยบายหลายท่าน กองทุนดังกล่าวดูเหมือนจะเป็น “ทางออก” ที่จะทำให้ผู้เรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เข้าถึงโอกาสในการศึกษาได้ อย่างไรก็ดี “ทางออก” ดังกล่าวกลับแลกมาด้วย “หนี้” ที่เป็นทั้งภาระทางเศรษฐกิจ ชีวิต และศีลธรรม ที่พวกเขาต้องแบกไว้ ภาพที่สวยหรูว่า การศึกษาจะมอบโอกาสและเสรีภาพให้แก่ชีวิตหลังเรียนจบถูกทำลายเพราะผู้เรียนไม่เพียงแต่จะถูกพันธนาการด้วยหนี้การศึกษา และหนี้การศึกษายังเป็นตัวตอกย้ำความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอีกด้วยรู้จัก หนี้ กยศ. เบื้องต้น การกู้ยืมของกยศ. …

หนี้ กยศ. : เมื่อโอกาสในการศึกษาแลกมากับพันธนาการของอนาคต Read More »

ทำไมการยกเลิกหนี้การศึกษาถึงยุติธรรมกับทุกคน

ข้อโต้แย้งหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกับการเรียกร้องยกเลิกหนี้กยศ. คือ การยกเลิกหนี้กยศ.สำหรับผู้ที่กำลังเป็นหนี้ในปัจจุบัน จะสร้างความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ชำระค่าหนี้ของตนเองสำเร็จแล้ว ในบทความนี้ ผู้เขียนจะขอยกข้อโต้แย้งของ Ben Burgis อาจารย์คณะปรัชญา มหาวิทยาลัยรัทเจอร์ ว่าการยกเลิกหนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นธรรมกับทุกคนเท่านั้น แต่เรายังควรทำให้สถานศึกษาสามารถเข้าถึงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วย การเรียกร้องให้ยกเลิกหนี้กยศ.ไม่ได้เกิดขึ้นในไทยเพียงที่เดียว ในสหรัฐอเมริกากระแสการเรียกร้องให้ยกเลิกหนี้การศึกษาก็เกิดขึ้นเช่นกัน ช่วงก่อนเลือกตั้งประธานธิบดีปี 2020 เบอร์นี แซนเดอร์ หนึ่งในผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตได้รณรงค์นโยบายยกเลิกหนี้การศึกษาทั้งหมด เหตุผลของเขาคือการศึกษาไม่ควรจะต้องทำกำไร และไม่ควรมีใครติดหนี้จากการบริการของภาครัฐที่มาจากภาษีของประชาชน ภายหลังการยกเลิกแคมเปญของแซนเดอร์ และต่อมาโจ ไบเดนผู้สมัครจากพรรคเดียวกันได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดี นายชัค ชูเมอร์ หนึ่งในสมาชิกวุฒิสภานิวยอร์คก็ได้เสนอให้ไบเดนยกเลิกหนี้การศึกษา 50,000 ดอลล่าร์แรกของนักศึกษาผู้กู้ทุกคนผ่านคำสั่งบริหาร ทว่าไบเดนได้ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าว และมาพร้อมกับข้อเสนอที่ว่า เขาจะยกเลิกหนี้การศึกษา เฉพาะหนี้ที่มาจากเอกชน และไม่ได้มาจากรัฐ ไม่เกิน 10,000 ดอลล่าร์ สำหรับนักศึกษาที่ “มีความขาดแคลนทางการเงิน” เท่านั้น แม้ว่าข้อเสนอการยกเลิกหนี้การศึกษาจะถูกปัดตกไป แต่การถกเถียงว่าด้วยการยกเลิกหนี้นั้นยังคงอยู่ หนึ่งในนั้นคือการยกเลิกหนี้กยศ.จะสร้างความไม่ยุติธรรมกับผู้ที่ชำระค่าหนี้ของตนเองสำเร็จแล้ว Ben Burgis ได้โต้แย้งข้อโต้แย้งดังกล่าวด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ Burgis ได้ยกตัวอย่างทางความคิดมา 3 ข้อ A: พรบ. ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ซึ่งทำให้คนไม่ต้องจ่ายประกันสุขภาพเอกชนราคาแพง จ่ายร่วม หรือไม่มีเงินรักษา …

ทำไมการยกเลิกหนี้การศึกษาถึงยุติธรรมกับทุกคน Read More »