ราคาของตั๋วช้าง

นั่งลงไอ้นัก… ประชาชนจะพูด!!

ในช่วงเวลานี้คงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก “ตั๋วช้าง” ตั๋วที่มีมูลค่าสูงกว่าตั๋วคอนเสิรต์ Adele, Bruce Springsteen หรือ Justin Bieber การซื้อตั๋วคอนเสิรต์เหล่านี้อาจจะใช้ตังและความไวในการซื้อ แล้วตั๋วช้างล่ะ เขาใช้อะไรซื้อมันกันนะ?

เราจะพาไปทำความรู้จักกับสโลแกนหนึ่งที่ว่า “สายโลหิต ศิษย์ข้างเคียง เสบียงหลังบ้าน กราบกรานสอพลอ ล่อไข่แดง แกร่งวิชา ถลามาเอง” ถือเป็นสโลแกนที่คนอยากก้าวหน้าในระบบราชการไทยต้องท่องไว้ เหมือนเป็นสูตรลัดสู่ความสำเร็จในชีวิต

• สายโลหิต คือ มีความสัมพันธ์กันทางสายโลหิตโดยตรงกับผู้บังคับบัญชา/ผู้มีอำนาจ
• ศิษย์ข้างเคียง คือ เรียนหนังสือมาด้วยกัน เป็นเพื่อนร่วมห้อง ร่วมรุ่น
• เสบียงหลังบ้าน คือ มีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ หรือเอื้อผลประโยชน์ให้มีผู้อำนาจ
• กราบกรานสอพลอ คือ ประจบประแจง “ถูกครับท่าน ใช่ครับนาย”
• ล่อไข่แดง คือ การเอาตัวเข้าแลก หรือการให้ลูกหลานแต่งงานกัน

สิ่งเหล่านี้คือราคาที่ต้องจ่ายหรือสิ่งที่ต้องมีเพื่อจะได้มาซึ่ง “ตั๋วช้าง” เราเรียกสิ่งนี้รวมกันคือ ลักษณะกระบวนการอุปถัมภ์ ที่ “น่าเศร้า” ทั้งหมดนี้มันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องปรกติไปเสียงแล้วในระบบราชการไทย ตั้งแต่อดีต-จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการดองกันของสองตระกูลทหารในช่วงระบอบเผด็จการทหาร สฤษดิ์ – ถนอม – ประภาส, การแต่งตั้งน้องชายเป็น ส.ว. ฯ หรือคำพูดของณัฐวุติ ใสเกื้อ ที่ว่า “ประวิตรเป็น ผบ.ทบ. ก็ตั้งประยุทธ์เติบโตมาเป็นลำดับ – ประยุทธ์ปฏิวัติ ก็ตั้งประวิตรเป็นรองนายกฯ – ประวิตรเป็นรองนายกฯ ก็ช่วยประยุทธ์ทำงาน –ประยุทธ์เป็นหัวหน้า คสช. ก็ตั้งประวิตรเป็นรองหัวหน้า คสช.- ประยุทธ์จะเลือก ส.ว. ก็ตั้งประวิตรเป็นประธานเลือก ส.ว. – ประวิตรเลือก ส.ว.ให้ประยุทธ์ – ประยุทธ์ก็ตั้ง ส.ว.ตามที่ประวิตรเลือก – แล้วประวิตรก็ให้ ส.ว.เลือกประยุทธ์เป็นนายกฯ – แล้วประยุทธ์ ก็ตั้งประวิตรเป็นรองนายกฯ -แล้วประวิตรก็ช่วยประยุทธ์ให้เป็นนายกฯ – ประยุทธ์ ประวิตร” ก็เป็นคำพูดที่ค่อนข้างสะท้อนให้เห็นภาพของการอุปถัมป์ของผู้มีอำนาจในไทยได้ชัดเจน

เราจะอยู่กันแบบนี้กันจริง ๆ ?

.

อ้างอิง:
ร้อยตำรวจโท ประเสริฐ ลีตลาศัย(2532) ปัญหาการเลื่อนตำแหน่งข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร: ศึกษาเฉพาะกรณีนายตำรวจที่สำเร็จหลักสูตรผู้กำกับการ