“ตัดท่อน้ำเลี้ยงรัฐประหาร สร้างรัฐสวัสดิการถ้วนหน้าให้ประชาชน”

ไทยและเมียนมา รัฐประหารซ้ำๆ ด้วยเหตุผลร่วมกันคือการมีงบประมาณทหารมหาศาล และกระบวนการสืบทอดอำนาจที่เอาพวกนายพลมาใส่สูทและหลอกประชาชนเรื่องการเปลี่ยนผ่านโดยสันติ

งบประมาณกระทรวงกลาโหมไทย 107,000 ล้านบาท/ปี ประมาณ 0.7% ของ GDP (ทั้งนี้ไม่รวมงบประมาณโดยอ้อมที่ไม่สังกัดกลาโหม)

งบประมาณทหารของเมียนมาประมาณ 70,000 ล้านบาท/ปี 2.7%ของ GDP (หากเทียบแล้วเหมือน 500,000 ล้านบาท/ปี ในไทย)

การตัดงบประมาณด้านความมั่นคงของชนชั้นนำมาสร้างรัฐสวัสดิการจึงต้องเกิดพร้อมๆกันกับการนำนักรัฐประหารเข้าคุก ไม่ใช่ชูคอในสภาและฟอกขาวแบบทั้งสองประเทศ

เรามีพยาบาลวิชาชีพที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว เฉียดหมื่นตำแหน่ง ที่ทำงานต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน พร้อมกันนั้นเรายังมีนายพลมากกว่า 1,000 ตำแหน่ง ซึ่งมีเงินเดือนและสวัสดิการสูงกว่าพยาบาลจบใหม่นับ 10 เท่า”