Slide 2
พื้นที่การเรียนรู้บนโลกออนไลน์กับ
ห้องเรียนออนไลน์รัฐสวัสดิการ

เรียนรู้รัฐสวัสดิการง่าย ๆ ผ่านการดูหนังในรายวิชาแรกของเรา
"รัฐสวัสดิการศึกษาในภาพยนตร์โลก"

Slide 2
ชุดหนังสือประจำเดือน
ชุดหนังสือแห่งการปฏิวัติ
เนื่องด้วยเดือนแห่ง "การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475"

รวบรวมชุดหนังสือการปฏิวัติจากคลังห้องสมุดสังคมนิยมให้ทุกท่านได้เข้าไปดาว์โหลดกันได้เลย

Slide 1
พบกับเอกสารข้อมูลสังคมนิยมต่างได้ใน
ห้องสมุดสังคมนิยม "ศูนย์วิจัยรัฐสวัสดิการฯ"

ห้องสมุดสังคมนิยม เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่รวบรวมหนังสือ งานวิจัย บทความ ข้อเขียนต่าง ๆ แนวสังคมนิยม และพร้อมที่จะให้ทุกคนดาวน์โหลดได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

previous arrow
next arrow

บทความ

กลุ่มมาร์กซิสต์ศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat University Marxism Studies (TUMS)

    เป็นกลุ่มศึกษาอิสระที่จัดห้องเรียนสังคมนิยม ที่เน้นการตั้งคำถามเื่อต่อยอดจากทฤษฎีดั้งเดิม ผ่านการให้ผู็เรียนเป็นผู้สร้างความรู้ และเป็นสถานที่จำลองสังคมประชาธิปไตยผ่านการศึกษาซึ่งเป็นภาคีสำคัญในการห้องสมุดสังคมนิยม

Slide 1

“ลูก บ.ส. รักดี มีประวัติ เทิดกษัตริย์รักชาติ ศาสนา”อุดมการณ์ราชาชาตินิยมในสถานศึกษา บทสำรวจการสร้างอำนาจนำ“ลัทธิเสด็จพ่อ” ในโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี

บทวิเคราะห์กลไกสร้างการสร้างอำนาจนำให้กับ ‘ลัทธิเสด็จพ่อ ร.5 ในโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ที่ผู้เขียนได้ใช้
พื้นที่หน้ากระดาษจำนวนหลายหน้าในบรรยายให้เห็นถึงกลไกทางอุดมการณ์ชนิดต่างๆ

Slide 1

ชุดรวมบทความ “แรงงานกับการขับเคลื่อนสังคม“

“แรงงานคือคนสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนโลกใบนี้ หากไม่มีแรงงาน โลกก็หยุด” คงปฏิเสธได้ยากว่าโลกของเราขับเคลื่อนด้วยระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม

Slide 1

ชุดรวมบทความมาร์กซิสต์เฟมินิสต์

การต่อสู้ของผู้หญิงและการปลดแอกตัวเองของผู้หญิงไม่ได้มีอยู่แค่ในมุมมองของการเมืองเชิงอัตลักษณ์ และตามการถูกกดขี่ผ่านฐานเศรษฐกิจก็เห็นสาเหตุหลักของการกดทับ
ผู้หญิงรวมอีกทั้งการกดทับผู้หญิงผ่านความสัมพันธ์ทางชนชั้น

Slide 1

ทุนนิยมกับ K POP กับการขูดรีดแรงงานศิลปิน

บทความนี้จะพาท่านผู้อ่านไปสารวจโลกแห่งวงการบันเทิงเกาหลีใต้ (K-POP) เริ่มจากการเติบโตขึ้นของกระแสนิยม โดยมุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรมไอดอล (Idols) และจะหยิบยืมเครื่องมือการวิเคราะห์บางส่วนจากวิธีคิดแบบ มาร์กซิสม์สายออโตโนเมีย (autonomia marxism) และแนวคิด ชีวอานาจ (biopower) ของ มิเชล ฟูโกลต์ (Michel Foucault) มาวิเคราะห์ให้เห็นถึงวิธีการที่แรงงานศิลปินถูกขูดรีดจากทุนผ่านชีวอานาจแบบเสรีนิยมใหม่

previous arrow
next arrow